Szukaj

REGULAMIN

 1. Sprzedającym jest NESSI Spółka Cywilna ul. Przemysłowa 78
  08-410 Wola Rębkowska  NIP: 826 20 82 724, Regon: 140847564 zwana dalej („Nessi” lub „Sprzedającym”), działająca pod adresem www.nessisklep.pl
 2. Zakupu w sklepie nessisklep.pl może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej („Klient” lub „Kupujący”).
 3. Sprzedaż wysyłkowa jest realizowana na podstawie zamówienia składanego w sklepie internetowym nessisklep.pl
 4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty i niedziele oraz w święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego.
 5. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mail oraz telefonu.
 6. Zamówienie złożone w sklepie internetowym nessisklep nie jest zawarciem transakcji. Transakcję uznaje się za zawartą w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny.
 7. Realizacja zamówienia następuje w ciągu do 3 dni roboczych w przypadku zakupu płatnego przez płatności online czy gotówką przy odbiorze. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia będzie liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 9. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
 10. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 11. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka dotarła w należytym stanie, czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy odbiorze uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem stanowi podstawę do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji z tego tytułu.
 12. Koszt przesyłki zostanie określony w momencie zamówienia.
 13. Płatności za zamówienie należy dokonać w przeciągu 3 dni, w innym wypadku zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 14. Należność za zamówienie może być realizowana za pomocą:
  • przelewem za pomocą płatności online
  • kartą płatniczą. Akceptowane karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electron, Maestro.

15. Przelewu tradycyjnego można dokonywać na podane niżej konto bankowe:
Nessi S.C
ul. Wyszyńskiego 11
08-400 Garwolin
Bank Spółdzielczy w Garwolinie
71 9210 0008 0010 9471 2000 0070

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A (www.bluemedia.pl)

 1. Zawarcie transakcji potwierdzane jest dowodem zakupu w formie faktury VAT, wysyłanym do klienta wraz z zamówieniem.
 2. Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancję udzieloną przez producenta. Wszelkie problemy techniczne dotyczące zakupionego towaru rozpatrywane są przez Nessi Sp. Cywilna, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 78 w Woli Rębkowskiej. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa klient.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, że towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony, dotyczy to również oryginalnego opakowania producenta, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W takim przypadku sklep zwraca kwotę równą cenie zakupionego towaru wraz z kosztami wysyłki do klienta. W przypadku płatności za pobraniem, gotówką lub online należność zwracana jest na wskazany przez klienta rachunek bankowy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Koszt wysyłki za zwrot towaru pokrywa kupujący.
 5. Zasady ochrony Danych Osobowych opisane są w Polityce prywatności.
 6. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów